Wizyta duńskich przedsiębiorców w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW

W ramach pierwszej zagranicznej wizyty Jego Królewskiej Mości Fryderyka X Króla Danii w Polsce 1 lutego 2024 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli sektora rolniczego towarzyszącej wizycie misji przedsiębiorców duńskich z udziałem strony polskiej z naukowcami Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory (RZD), należącego do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematem rozmów będzie wymiana doświadczeń dotyczących produkcji biogazu z materiałów organicznych.

Na terenie RZD Obory zaplanowana jest budowa Centrum Edukacji Ekologicznej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), tj. instalacji demonstracyjnej do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układu kogeneracyjnego produkującego ciepło i energię elektryczną z biogazu oraz instalacji fotowoltaicznej PV.

Uruchomienie instalacji umożliwi zaopatrzenie całego kompleksu RZD Obory w energię elektryczną i ciepło, przez co obiekt osiągnie samowystarczalność energetyczną. Centrum będzie miało jednak przede wszystkim charakter edukacyjny, gdzie studenci i młodzież szkolna będzie mogła zaznajomić się z procesami związanymi z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Centrum Edukacji Ekologicznej będzie także strefą, w której studenci i pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe w pomieszczeniach nowoczesnego zaplecza laboratoryjno-dydaktycznego.

Projekt SGGW ma charakter pionierski nie tylko ze względu na zastosowaną technologię i przeznaczenie obiektu dla edukacji młodzieży, studentów i naukowców, ale także ze względu na promocję korzyści z zeroemisyjnej produkcji żywności. Biogaz rolniczy produkowany z gnojowic, obornika i resztek organicznych, np. paszy po czyszczeniu korytarzy paszowych w oborach, pozwala nie tylko na niskokosztowe generowanie energii elektrycznej i ciepła, ale także ekologiczny przerób materiałów biodegradowalnych, stanowiących produkt uboczny produkcji zwierzęcej. Ten sposób wytwarzania energii ogranicza wywożenie surowych nawozów na pola, na rzecz pozostałości pofermentacyjnych, które nie generują uciążliwości odorowej. Ponadto pozostałości pofermentacyjne są wartościowym nawozem lepiej przyswajalnym przez rośliny, ze względy na 4-krotnie większą zawartość azotu w formie amonowej, niż obornik.

W RZD Wilanów-Obory prowadzony jest chów różnych zwierząt, m.in. 700 bydła, w tym 400 krów mlecznych. Budowa instalacji do produkcji biogazu pozwoli nie tylko w pełni zagospodarować odpady biomasowe powstające w procesie chowu zwierząt, ale także zminimalizować zapotrzebowanie na energię elektryczną z lokalnej sieci elektroenergetycznej i zapewnienie samowystarczalności energetycznej obiektów RZD.

Wyniki tych działań będą dostępne dla przedsiębiorców, co umożliwi praktyczne wykorzystanie uzyskanej wiedzy w sektorze biznesowym.

Dania jest europejskim liderem, jeśli chodzi o rozwój biogazu. Jest to efekt prowadzonej od pół wieku rozbudowy sektora biogazu w tym kraju. Udział biometanu w sieciach gazowych przekroczył w 2022 r. poziom 27,5%. Zakłada się, że do 2030 r. biogaz będzie w stanie zaspokoić 75% zapotrzebowania na gaz w Danii. Możliwość wymiany doświadczeń z przedsiębiorcami duńskimi z sektora bioenergetycznego jest niezwykle cenna w kontekście planów SGGW. Podczas pierwszej zagranicznej wizyty niedawno koronowanego Króla Fryderyka X zostało zaplanowane podpisanie listu intencyjnego pomiędzy duńskim dostawcą biogazu firmą GreenFarm i SGGW. Celem współpracy jest wymiana wiedzy na temat małych lokalnych biogazowni w celu wdrożenia ekologicznego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa.

 

Opracowanie: Biuro Promocji, promocja@sggw.edu.pl

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinasowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Więcej informacji:  


Biuro Prasowe, Rzecznik SGGW: dr inż. Krzysztof Szwejk, rzecznik@sggw.edu.pl    

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, dr Maciej Paszewski. ciitt@sggw.edu.pl

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/nauka/wspolpraca-z-biznesem/kontakt/

 

 


Załączniki

  • Mail JM Fryderyk 818x500-80

    Mail JM Fryderyk 818x500-80.jpg
  • Wizyta duńskich przedsiębiorców w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW

    Wizyta duńskich przedsiębiorców w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW

    Wizyta duńskich przedsiębiorców w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW.docx
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), w tym pliki funkcjonalne, analityczne i reklamowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników serwisu i wykorzystywanych technologii śledzących dostępne są w „Polityce cookies”. Aby zmienić ustawienia skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć pliki cookies kliknij "Nie wyrażam zgody".
Polityka prywatności