mgr Paweł Pstrokoński

Ornitologia

mgr Paweł Pstrokoński

Specjalizacja: ornitologia

Zakres badań:

 • ptaki miast
 • lęgi ptaków dzikich
 • ochrona miejskiej przyrody
 • oologia

Czytaj dalej

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz

medycyna weterynaryjna

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz

Specjalizacja: medycyna weterynaryjna, fizjologia i patologia wysiłku, endokrynologia i hematologia zwierząt towarzyszących

Zakres badań i zainteresowań:

 • badanie reakcji organizmu na wysiłek fizyczny z zastosowaniem biologii systemowej u koni wyścigowych
 • rola mikropęcherzyków w kształtowaniu się wydolności wysiłkowej u koni
 • monitoring wysiłku i personalizacja reżimu treningowego
 • suplementacja zwierząt sportowych
 • dobrostan zwierząt
 • endokrynologia i hematologia zwierząt towarzyszących
 • specjalista laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej
 • rozwój poziomu edukacji na kierunku weterynaria – ekspert The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)
 • mentoring i wsparcie młodych naukowców – Rada Młodych Naukowców (RMN)

Czytaj dalej

lek. wet. Martyna Posłuszny

medycyna weterynaryjna

lek. wet. Martyna Posłuszny

Specjalizacja: choroby psów i kotów, toksykologia, nefrologia i urologia

Zakres badań: 

 • nefrologia i urologia psów i kotów 
 • badania ex vivo na wycinkach jelit kurczaka, owcy i świni
 • badanie standaryzowanego ekstraktu z melisy lekarskiej 
 • melisa lekarska i jej wykorzystanie jako dodatek paszowy dla zwierząt; badanie głównych substancji czynnych z melisy lekarskiej (kwas rozmarynowy, kwas chlorogenowy, kwas litospermowy)

Czytaj dalej

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

zootechnika, hodowla zwierzą, rybactwo

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

Specjalizacja: zootechnika i rybactwo, hodowla zwierząt, komercjalizacja wyników badań naukowych

 

Zakres badań:

 • Chów i hodowla bydła mlecznego i mięsnego
 • Precision Livestock Farming
 • Profilaktyka i wspomagania leczenia gruczołu mlekowego krów z wykorzystaniem nanotechnologii
 • Technologie produkcji zwierzęciej
 • Dobrostan zwierząt gospodarskich
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych w rolnictwie

Czytaj dalej

mgr inż. Zofia Utri-Khodadady

mgr inż. Zofia Utri-Khodadady

Specjalizacja: żywienie człowieka, dietetyka

 

Zakres badań:

 • spożycie witaminy D oraz jej główne źródła w diecie
 • wielkość spożycia i determinanty spożycia ryb przez młodzież
 • wiedza żywieniowa młodych Polek i Polaków dotycząca ryb
 • wpływ zwiększenia spożycia ryb bogatych w witaminę D i kwasy omega 3 na poziom witaminy D we krwi oraz lipidogram krwi

Czytaj dalej

dr inż. Anna Długozima

architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna

dr inż. Anna Długozima

Specjalizacja: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna

 

Zakres badań:

 • projektowanie cmentarzy i miejsc pamięci
 • planowanie przestrzenne w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego
 • ruralistyka
 • relikty osadnictwa wiejskiego w planowaniu przestrzennym miast (idea rus in urbe)
 • tanatoturystyka, Tanatoarchitektura i krajobrazy funeralne
 • programowanie szlaków kulturowych (sakralnych)
 • fenomenologia w badaniach krajobrazowych

Czytaj dalej

mgr inż. Radosław Bogusz

technologia żywności

mgr inż. Radosław Bogusz

Specjalizacja: technologia żywności

 

Zakres badań:

 • technologia żywności
 • suszenie żywności
 • nietermiczne metody przetwarzania żywności
 • pulsacyjne pole elektryczne
 • alternatywne źródła żywności
 • owady jadalne
 • białko pochodzenia owadziego

Czytaj dalej

dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs

onkologia eksperymentalna, weterynaria

dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs

Specjalizacja: weterynaria, onkologia eksperymentalna

 

Zakres badań:

 • zastosowanie nanotechnologii w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych zwierząt i ludzi
 • modele in vivo w przedklinicznych badaniach onkologicznych
 • oporność wielolekowa
 • biologia nowotworów
 • przerzutowanie komórek nowotworowych
 • ilościowa ocena ekspresji białek metodą simple western, walidacja przeciwciał
 • ocena właściwości pro- i antyangiogennych badanych substancji na modelu in ovo/ex ovo
 • dermatologia psów i kotów
 • choroby wewnętrzne psów i kotów

Czytaj dalej

dr inż. Edyta Małachowska

technologia papieru i mas włóknistych

dr inż. Edyta Małachowska

Specjalizacja: technologia papieru i mas włóknistych

 

Zakres badań:

 • technologia papieru
 • technologia mas włóknistych
 • przetwórstwo papiernicze

Czytaj dalej

dr inż. Aleksandra Kalińska

jakość produktów pochodzenia zwierzęcego

dr inż. Aleksandra Kalińska

Specjalizacja: jakość produktów pochodzenia zwierzęcego

 

 Zakres badań:

 • nanotechnologia w zwalczaniu jednostek chorobowych u bydła, głównie mastitis i kulawizn
 • etiologia zapalenia wymienia u przeżuwaczy
 • prewencja chorób bydła z wykorzystaniem naturalnych substancji (m. in. ekstrakty roślinne i grzybowe)
 • poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich
 • wpływ wybranych składników żywieniowych na zdrowotność i parametry produkcyjne bydła
 • zapalenia wymienia u krów – etiologia, metody prewencji i zwalczania subklinicznych mastitis,
 • antybiotykooporność i możliwe alternatywy w terapii krów mlecznych

Czytaj dalej

prof. dr hab. Izabela Sitkiewicz

mikrobiologia

prof. dr hab. Izabela Sitkiewicz

Specjalizacja: mikrobiologia

 

Zakres badań:

 • Wirulencja bakterii
 • Oporność bakterii na antybiotyki
 • Mobilne elementy genetyczne
 • Genomika bakterii

Czytaj dalej

dr hab. inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska

biologia, botanika, ekologia

dr hab. inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska

Specjalizacja: biologia, botanika, ekologia

Zakres badań:

 • interakcje symbiotyczne roślin i mikroorganizmów (symbioza ryzobiowa, mikoryza)
 • reakcje roślin na stres abiotyczny
 • badania morfologiczne, strukturalne i fizjologiczne populacji roślin z terenów zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych metalami
 • badania mechanizmów adaptacji roślin w stresie metali ciężkich (lokalizacja metali na poziomie tkankowym, komórkowym i subkomórkowym, rearanżacja apoplastu, detoksyfikacja metali; system antyoksydacyjny)
 • wpływ bakterii endofitycznych na promowanie wzrostu roślin w warunkach stresowych

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Piotr Beer

Meblarstwo

prof. dr hab. inż. Piotr Beer

Specjalizacja: Meblarstwo

 

Zakres badań:

 • sztywnościowo-wytrzymałościowe badanie mebli
 • smart design w meblarstwie
 • materiałoznawstwo w meblarstwie

Czytaj dalej

dr hab. Łukasz Uzarowicz, prof. SGGW

nauki o glebie

dr hab. Łukasz Uzarowicz, prof. SGGW

Specjalizacja: nauki o glebie

Zakres badań:

 • właściwości i geneza gleb technogenicznych (Technosols) na składowiskach odpadów poprzemysłowych
 • zanieczyszczenie gleb
 • rekultywacja obszarów zdegradowanych
 • mineralogia gleb
 • mikromorfologia gleb

Czytaj dalej

dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

Nauka o drewnie

dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

Specjalizacja: nauka o drewnie 

Zakres badań:

 • wpływ siedliska i pochodzenia genetycznego drzew na właściwości drewna.
 • właściwości i zastosowanie drewna egzotycznego.
 • drewno jako materiał inżynierski - nieniszczące metody badań, w tym defektoskopia ultradźwiękowa i rentgenowska tomografia komputerowa.
 • charakterystyka strukturalna i właściwości drewna współczesnego, zabytkowego i archeologicznego.
 • analiza rozwoju drzewnictwa w ujęciu historycznym.

Czytaj dalej

dr Tomasz Pawlonka

bankowość, finanse

dr Tomasz Pawlonka

Specjalizacja: bankowość, finanse

 

Zakres badań:

 • analiza rozwoju sektora bankowego
 • analiza zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki
 • ocena wpływu rozwiązań regulacyjnych na sytuację banków
 • uwarunkowania rozwoju bankowości spółdzielczej
 • makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki
 • finanse behawioralne

Czytaj dalej

dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW

Socjologia, Komunikacja

dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW

Specjalizacja: socjologia, komunikacja

Zakres badań:

 • komunikacja społeczna
 • komunikacja wizualna
 • socjologia mediów
 • retoryka polityczna i wizualna
 • debata publiczna

Czytaj dalej

dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW

GIS, teledetekcja

dr hab. Dariusz Gozdowski, prof. SGGW

Specjalizacja: GIS i teledetekcja w rolnictwie

Zakres badań:

 • wykorzystanie satelitów i dronów w rolnictwie
 • statystyczna analiza danych
 • systemy informacji geograficznej (GIS) w rolnictwie
 • rolnictwo precyzyjne

Czytaj dalej

dr inż. Wojciech Kędziora

leśnictwo

dr inż. Wojciech Kędziora

Specjalizacja: leśnictwo

Zakres badań:

 • inwentaryzacja lasu (ile jest lasu w lesie?)
 • regulacja użytkowania (ile wycinać żeby nie przesadzić?)
 • funkcje lasu (co i jak powinien dawać?)
 • dendrochronologia (jak odczytywać słoje drzew?)

Czytaj dalej

dr inż. Alicja Ponder

żywienie człowieka, technologia żywnosci

dr inż. Alicja Ponder

Specjalizacja: technologia żywności i żywienia

 

Zakres badań:

 • jakość żywności pochodzenia roślinnego
 • zawartość związków bioaktywnych w żywności
 • porównanie jakości żywności ekologicznej i konwencjonalnej
 • ekologia i ochrona środowiska

Czytaj dalej

dr hab. Paweł Obstawski, prof. SGGW

HVAC, Odnawialne źródła energii

dr hab. Paweł Obstawski, prof. SGGW

Specjalizacja: Odnawialne źródła energii, HVAC

 

Zakres badań:

 • Sprężarkowe pompy ciepła i układy chłodnicze
 • Systemy HVAC
 • Słoneczne instalacje grzewcze
 • Projektowanie układów sterowania i akwizycji danych pomiarowych

Czytaj dalej

dr hab. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW

Agronomia

dr hab. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW

Specjalizacja: agronomia

 

Zakres badań:

 • Innowacyjne technologie produkcji roślin rolniczych
 • Uwarunkowania produkcji roślinnej w Polsce
 • Wpływ technologii produkcji na wielkość i jakość plonów roślin uprawnych

Czytaj dalej

dr hab. Marcin Kurek, prof. SGGW

technologia żywności

dr hab. Marcin Kurek, prof. SGGW

Specjalizacja: technologia żywności, żywienie człowieka

 

Zakres badań:

 • technologia produktów pochodzenia roślinnego
 • mikrokapsułkowanie
 • substancje bioaktywne w technologii żywności
 • wykorzystanie błonnika pokarmowego w technologii żywności

Czytaj dalej

dr hab. Beata Fornal-Pieniak, prof. SGGW

dr hab. Beata Fornal-Pieniak, prof. SGGW

Specjalizacja: architektura krajobrazu

 

Zakres badań:

- szata roślinna na terenach zurbanizowanych i wiejskich (badania florystyczno-fitosocjologiczne)

- kształtowanie struktury przyrodniczej obszarów miejskich i rolniczych (w aspektach: ochrony roślinności, zachowania bioróżnorodności, rozwoju turystyki i rekreacji, adaptacji do zmian klimatu oraz preferencji użytkowników)

- usługi ekosystemowe

- ochrona krajobrazu (w tym zarządzanie na obszarach chronionych)

- projektowanie naturalistyczne

Czytaj dalej

dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW

architektura krajobrazu, leśnictwo

dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW

Specjalizacja: architektura krajobrazu, leśnictwo

 

Zakres badań:

 • Wpływ lasu na zdrowie człowieka
 • Kształtowanie krajobrazu leśnego
 • Problemy rozwoju turystyki i rekreacji na terenach chronionych
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne lasu
 • Edukacja przyrodniczo-leśna
 • Preferencje i oczekiwania społeczne wobec usług ekosystemowych lasu

Czytaj dalej

dr hab. Agata Cieszewska

architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne

dr hab. Agata Cieszewska

Specjalizacja: przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego / environmental planning

 

Zakres badań:

 • uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym
 • zielone pierścienie miast / obszarów metropolitalnych
 • kształtowanie zielono-błękitnej infrastruktury
 • problemy zagospodarowania terenów chronionych 
 • audyt krajobrazowy
 • zastosowanie badań ekologiczno-krajobrazowych w planowaniu przestrzennym

Czytaj dalej

prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji

Fizjologia

prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji

Specjalizacja: fizjologia/biologia roślin

 

Zakres badań: (w 2019-2021 był na liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie)

 • funkcjonowania, bioenergetyki oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego roślin
 • fotosynteza i wymiana gazowa roślin
 • fluorescencja chlorofilu
 • reakcji roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
 • mowa i inteligencja roślin
 • biologiczne systemy sprzężenia zwrotnego
 •  zdalne monitorowanie ekosystemów
 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i badań ekologicznych

Czytaj dalej

dr Tomasz Herudziński

Socjologia

dr Tomasz Herudziński

Specjalizacja: socjologia

 

Zakres badań:

 • zmiany społeczne i transformacja energetyczna

 • mentalność społeczna

 • opinia publiczna

 • społeczności lokalne i samorząd terytorialn

 

Realizator licznych projektów badawczych, aktywny uczestnik międzynarodowych i krajowym konferencji naukowych. Współorganizator cyklicznej konferencji „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności”. Autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz autor popularyzatorskich. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA).

Czytaj dalej

dr hab. Artur Wiktor, prof. SGGW

technologia żywnosci

dr hab. Artur Wiktor, prof. SGGW

Specjalizacja: technologia żywności

 

Zakres badań:

 • technologia żywności
 • inżynieria żywności
 • projektowanie produktów spożywczych
 • analogi mięsa
 • analogi nabiału
 • pulsacyjne pole elektryczne
 • nietermiczne metody przetwarzania i utrwalania żywności
 • suszenie owoców i warzyw
 • zamrażanie owoców i warzyw
 • suszenie rozpyłowe

Czytaj dalej

dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW

dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW

Specjalizacja: technologia żywności

 

Zakres badań:

 • technologia żywności
 • operacje jednostkowe w inżynierii żywności
 • suszenie żywności i materiałów biotechnologicznych (enzymów)
 • suszenie rozpyłowe
 • suszenie miodu i koncentratów 
 • mikrokapsułkowanie metodą suszenia rozpyłowego
 • proszki spożywcze - otrzymywanie i charakterystyka
 • procesy membranowe (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza)

Czytaj dalej

dr Paweł Kraciński

ekonomika handlu

dr Paweł Kraciński

Specjalizacja: rynek owoców i warzyw

 

Zakres badań:

 • ceny owoców i warzyw
 • handel zagraniczny produktami ogrodniczymi
 • konkurencyjność produktów ogrodniczych na rynkach zagranicznych

Czytaj dalej

dr inż. Rafał Maciaszek

zoologia, akwarystyka

dr inż. Rafał Maciaszek

Specjalizacja: gatunki obce i inwazyjne, akwarystyka, hodowla krewetek i raków

 

Obszary tematyczne:

 • gatunki obce i inwazyjne
 • akwarystyka
 • ryby
 • bezkręgowce wodne
 • ekosystemy wodne
 • monitoring przyrodniczy

Czytaj dalej

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

architektura krajobrazu

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

Specjalizacja: architektura krajobrazu

Zakres badań:

 • wzrost drzew w warunkach antropogenicznych z uwzględnieniem kolizji na styku roślinność /infrastruktura techniczna
 • szacowanie wieku drzew i zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych
 • kształtowanie struktury zadrzewień (zwł. struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku) w obiektach architektury krajobrazu i jej wpływ na bioklimat rekreacyjny
 • liniowe układy zieleni w strukturze miejskiej np. zielone korytarze tramwajowe, zieleń wzdłuż kanałów wodnych
 • zastosowanie wybranych grup rodzajowych roślin drzewiastych w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym np.: topole, drzewa owocowe i in.

 • projektowanie
 • budowa i pielęgnowanie terenów zieleni
 • dachy zielone
 • zadrzewienia
 • wiek drzew

Czytaj dalej

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

leśnictwo

prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

Specjalizacja: leśnictwo, dendrometria

Zakres badań:

 • dendrometria
 • produkcyjność lasu i urządzanie lasu
 • modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów
 • nowoczesne metody pomiaru lasu i zastosowanie systemów wspomagania decyzji w planowaniu gospodarki leśnej

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

zarządzanie

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz

Specjalizacja: Zarządzanie

 

Zakres badań: (publikowała ponad 220 publikacji z tego zakresu w tym 14 książek)

Zajmuje się zagadnieniami:

 • zaufania
 • zarządzania wiedzą
 • oraz mediów społecznościowych

Czytaj dalej

prof. dr hab.  Marcin Filipecki

GMO, biotechnologia

prof. dr hab.  Marcin Filipecki

Specjalizacja: biologia, biotechnologia, GMO

 

Zakres badań:

 • badania na poziomie molekularnym reakcji roślin na szkodniki i inne czynniki stresowe
 • poszukiwanie genów zwiększających odporność na przędziorki i nicienie pasożytnicze
 • biologia molekularna roślin, bioinformatyką, genetyczne modyfikowanie roślin poprzez mutagenezę, transgenezę, cisgenezę i edycję genomu

Czytaj dalej

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

technologia żywności, przetwórstwo mleka, żywienie człowieka

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

Specjalizacja: przetwórstwo mleka

Zakres badań:

 • żywność funkcjonalna i podnoszenie wartości odżywczej produktów mleczarskich: wzbogacanie w składniki mineralne, drobnoustroje probiotyczne, peptydy funkcjonalne i inne naturalne składniki żywności o właściwościach prozdrowotnych
 • higiena produkcji i kontrola jakości żywności: wymagania sanitarne, kontrola higieny i jakości produkcji, nowoczesne metody instrumentalne stosowane w kontroli higieny produkcji i kontroli jakości żywności
 • bezpieczeństwo produktów żywnościowych, głównie mleczarskich: etiologia zatruć pokarmowych, identyfikacja i właściwości drobnoustrojów patogennych, lekooporność drobnoustrojów, alergeny występujące w żywności
 • nowoczesne metody badania bakterii fermentacji mlekowej
 • produkcja i jakość produktów mleczarskich i ich roślinnych substytutów
 • analiza i ocena przetworów mlecznych oraz ich roślinnych substytutów
 • higiena produkcji i kontrola jakości żywności
 • nowoczesne metody instrumentalne w kontroli higieny produkcji i jakości żywności
 • wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej i bakterii fermentacji propionowej w produkcji i bioochronie żywności

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

hydrologia, gospodarka wodna

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

Specjalizacja: hydrologia i gospodarka wodna

Zakres badań:

 • zagadnienia hydrologiczne dotyczą głównie roli czynnika wodnego w ochronie lub restytucji mokradeł
 • możliwość wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym

Czytaj dalej

dr inż. Dorota Sikora

architektura krajobrazu

dr inż. Dorota Sikora

Specjalizacja: architektura krajobrazu

 

Zakres badań: 

 • ochrona i konserwacja zabytkowych terenów zieleni - historycznych parków
 • ogrodów oraz innych form zieleni komponowanej
 • waloryzacja i ochrona krajobrazu kulturowego
 • historia architektury krajobrazu  

Czytaj dalej

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

przechowalnictwo owoców

prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Specjalizacja: przechowalnictwo owoców

Zakres badań:

 • jakość i zdolność przechowalnicza owoców,  w tym przyczyny zmienności składu mineralnego i zdolności przechowalniczej jabłek i gruszek
 • metody wyznaczania dojrzałości zbiorczej
 • skarlanie wzrostu jabłoni
 • stosowaniem giberelin
 • przed- i pozbiorcze blokowanie receptorów etylenu
 • przechowywanie w warunkach KA i ULO, a także w dynamicznie kontrolowanej atmosferze

Czytaj dalej

dr hab. Agata Balińska

sharing economy, turystyka

dr hab. Agata Balińska

Specjalizacja: turystyka, sharing economy

Szczegółowy obszar badań:

 • agroturystyka i inne formy turystyki na obszarach wiejskich,
 • koncepcja smart villages,
 • znaczenie gospodarski turystycznej w rozwoju terytorialnym,
 • produkty sieciowe,
 • konkurencyjność produktów i destynacji turystycznych,
 • aktywność turystyczna,
 • sharing economy – przejawy, uwarunkowania, skutki,
 • doskonalenie jakości produktów turystycznych,
 • metody badań satysfakcji konsumentów,
 • zrównoważone zachowania konsumentów.

Czytaj dalej

prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

rynek żywnościowy, ekonomika handlu, analiza rynku

prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

Specjalizacja: rynek żywnościowy w Polsce

Zakres badań:

 • analiza rynku
 • marketing
 • gospodarka żywnościowa
 • ekonomika handlu
 • zarządzanie w agrobiznesie

Czytaj dalej

dr hab. Marta Mendel

medycyna weterynaryjna, weterynaria

dr hab. Marta Mendel

Specjalizacja: farmakologiczne działanie roślin leczniczych oraz substancji czynnych pochodzenia roślinnego

Zakres badań:

 • wykorzystanie alternatywnych metod i modeli eksperymentalnych in vitro / ex vivo, które umożliwiają ocenę oddziaływania ksenobiotyków na różne funkcje przewodu pokarmowego i wątroby
 • ocena toksycznego działania mykotoksyn

Czytaj dalej

dr inż. Marzena Suchocka

architektura krajobrazu

dr inż. Marzena Suchocka

Specjalizacja: architektura krajobrazu, urban forestry

 

Zakres badań:

 • badania i ekspertyzy dotyczące wpływu prac budowlanych na żywotność i statykę drzew  
 • wycena wartości odtworzeniowej i wartości usług ekosystemowych drzew  
 • ocena statyki drzew, również z zastosowaniem specjalistycznych sprzętów
 • korzyści z drzew i zastosowanie zielonej infrastruktury w projektowaniu jako wspomaganie szarej infrastruktury  

 

Czytaj dalej

dr Filip Bujakowski

inżynieria środowiska

dr Filip Bujakowski

Specjalizacja: inżynieria środowiska

 

Zakres badań: 

 • Modelowanie przypływu wód podziemnych
 • Badania relacji wód podziemnych i powierzchniowych w strefie hyporeicznej
 • Oceny odziaływania inwestycji na wody podziemne
 • Badania hydrograficzne
 • Ekspertyzy i dokumentacje geologiczne
 

Czytaj dalej

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

odnawialne źrodła energii

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

Specjalizacja: inżynieria rolnicza, energetyczna konwersja biomasy na paliwa stałe i gazowe

 

Zakres badań: 

 • modelowanie matematyczne procesów roboczych maszyn rolniczych oraz procesów fizycznych separacji i zagęszczania materiałów lignocelulozowych
 • relacje fizyczne element roboczy – gleba lub materiał roślinny
 • właściwości mechaniczne materiałów lepkosprężystych
 • techniki i technologie rolnicze
 • rolnictwo precyzyjne
 • eksploatacja maszyn
 • bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Czytaj dalej

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

weterynaria

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Specjalizacja: weterynaria ptaków, diagnostyki, patologii i profilaktyki różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych drobiu, ptaków domowych oraz gołębi.

 

Zakres badań:

 • diagnostyka, patologia i profilaktyka różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych drobiu, ptaków domowych oraz gołębi
 • ptasia grypa
 • salmonelloza drobiu
 • jakość mięsa drobiowego i jaj
 • zagrożenia zdrowotne produktów drobiarskich
 • antybiotyki i hormony w produktach drobiarskich
 • choroby jakimi mogą zarazić nas ptaki
 • gołębie – zagrożenie dla mieszkańców miast
 • bioasekuracja ferm drobiu

 

Czytaj dalej

dr Grzegorz Wierzbicki

geologia, inżynieria środowiska

dr Grzegorz Wierzbicki

Specjalizacja: geomorfologia, geografia fizyczna, geologia i hydrogeologia, glacjologia

 

Zakres badań:

 • współczesne procesy morfogenetyczne
 • przyrodnicze uwarunkowania powodzi, podtopień i zdarzeń ekstremalnych
 • ewolucja krajobrazu i geoekologia
 • geoturystyka w różnych strefach morfoklimatycznych Ziemi, zwłaszcza w strefie polarnej
 • inżynieria środowiska vs. ochrona przyrody
 • geograficzne uwarunkowania transportu kolejowego i wodnego-śródlądowego
 • teledetekcja środowiska, kartografia i GIS

Czytaj dalej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), w tym pliki funkcjonalne, analityczne i reklamowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników serwisu i wykorzystywanych technologii śledzących dostępne są w „Polityce cookies”. Aby zmienić ustawienia skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć pliki cookies kliknij "Nie wyrażam zgody".
Polityka prywatności