Dla mediów

Rekrutacja

W roku akademickim 2019/2020 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaoferowała przyszłym studentom  38 interesujących kierunki studiów. Łącznie na wszystkich kierunkach studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich przygotowano dokładnie 6 498  miejsc.

W roku akademickim 2019/2020 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 7,8 os./miejsce
 • Informatyka - 5,3 os./miejsce
 • Logistyka - 5,3 os./miejsce
 • Turystyka i rekreacja - 5,1 os./miejsce
 • Zarządzanie - 4,9 os./miejsce
 • Dietetyka - 4,8 os./miejsce
 • Ekonomia - 4,4os./miejsce
 • Weterynaria - 4,3 os./miejsce
 • Biotechnologia - 4,0 os./miejsce

W roku akademickim 2018/2019 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 9,5 os./miejsce
 • Dietetyka - 7,1 os./miejsce
 • Logistyka - 6,9 os./miejsce
 • Turystyka i rekreacja - 6,9 os./miejsce
 • Weterynaria - 6,2 os./miejsce
 • Informatyka - 6,2 os./miejsce
 • Biotechnologia - 5,3 os./miejsce

W roku akademickim 2017/2018 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 8.6 os./miejsce
 • Turystyka i rekreacja - 8.2 os./miejsce
 • Dietetyka - 7.8 os./miejsce
 • Logistyka - 7.3 os./miejsce
 • Informatyka - 6.7 os./miejsce
 • Weterynaria - 6.5 os./miejsce
 • Zarządzanie - 5.0 os./miejsce
 • Biotechnologia - 4.8 os./miejsce
 • Ekonomia - 4.6 os./miejsce

W roku akademickim 2016/2017 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Dietetyka - 10.2 os./miejsce
 • Finanse i Rachunkowość - 9.4 os./miejsce
 • Logistyka - 7.0 os./miejsce
 • Weterynaria - 6.6 os./miejsce
 • Informatyka - 5.3 os./miejsce
 • Budownictwo - 5.0 os./miejsce
 • Zarządzanie - 5.0 os./miejsce

W roku akademickim 2015/2016 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Dietetyka – 10.2 os./miejsce
 • Finanse i Rachunkowość – 9.9 os./miejsce
 • Weterynaria - 6,8 os./miejsce
 • Logistyka – 6.2 os./miejsce
 • Ekonomia – 5.9 os./miejsce
 • Biotechnologia – 5.0 os./miejsce
 • Informatyka – 4.7 os./miejsce
 • Zarządzanie - 4.1 os./miejsce
 • Technologie Energii Odnawialnej – 4.1 os./miejsce

W roku akademickim 2014/2015 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i Rachunkowość – 10.1 os./miejsce
 • Dietetyka – 9.0 os./miejsce
 • Logistyka – 6.9 os./miejsce
 • Ekonomia – 5.9 os./miejsce
 • Gospodarka Przestrzenna – 5.6 os./miejsce
 • Biotechnologia – 5.4 os./miejsce
 • Technologie Energii Odnawialnej – 4.2 os./miejsce
 • Informatyka – 4.0 os./miejsce

W roku akademickim 2013/2014 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 10 os./miejsce. 
 • Dietetyka - 7,7 os./miejsce 
 • Biotechnologia - 7,1 os./miejsce
 • Logistyka - 6,9 os./miejsce
 • Weterynaria - 6,7 os./miejsce
 • Gospodarka przestrzenna - 6,5 os./miejsce
 • Technologia energii odnawialnej - 5,3 os./miejsce
 • Ekonomia -  5,1 os./miejsce
 • Budownictwo - 4,5 os./miejsce
 • Informatyka - 4,4 os./miejsce

Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 3,3 os./miejsce.

W roku akademickim 2012/2013 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość – 9,9 os./miejsce,
 • Weterynaria (jednolite magisterskie) – 9,0 os./miejsce,
 • Dietetyka – 8,5 os./miejsce,
 • Gospodarka przestrzenna – 8,4 os./miejsce,
 • Biotechnologia – 7,9 os./miejsce,
 • Logistyka – 6,7 os./miejsce.

Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 4,4 os./miejsce.

W roku akademickim 2011/2012 najbardziej popularne były kierunki:

 • Finanse i rachunkowość – 11,0 os./miejsce,
 • Gospodarka przestrzenna – 10,1 os./miejsce,
 • Dietetyka – 9,7 os./miejsce,
 • Weterynaria – 9,4 os./miejsce,
 • Biotechnologia – 8,6 os./miejsce,

Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 5,0 os./miejsce.

W roku akademickim 2010/2011 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Gospodarka przestrzenna – 15,4 os./miejsce,
 • Dietetyka – 10,4 os./miejsce,
 • Weterynaria – 9,8 os./miejsce,
 • Finanse i rachunkowość – 9,6 os./miejsce,
 • Biotechnologia – 8,7 os./miejsce,

Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 6,0 os./miejsce.

Liczba absolwentów studiów licencjackich:

 • 2012 r.: 902 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 603 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1505 absolwentów.
 • 2011 r.: 836 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 663 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1499 absolwentów.
 • 2010 r.: 837 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 753 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1590 absolwentów.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi także: