Dla mediów

Fakty i liczby

Szczegółowe dane statystyczne i finansowe na temat działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SGGW.

SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i mieści się w czołówce polskich szkół wyższych.

QS World University Rankings – Top Universities 2015, 2016, 2017
(wśród 100 najlepszych uczelni)

Webometrics Ranking of World Universities
(11. miejsce wśród uczelni krajowych)

Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnię w Polsce
w tworzeniu perspektyw zawodowych
(konkurs Akademickiego Centrum Informacyjnego w latach 2010-2017)

Ranking TOP10 Startup Friendly 2014
(2. miejsce w rankingu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości) 

Ranking Reputacji Polskich Uczelni Premium Brand 2015
(9. miejsce) 

19 000 studentów 

1 300 wykładowców 

38 kierunków studiów

13 wydziałów 

Wspólne badania naukowe i dydaktyczne
z ponad 275 zagranicznymi uczelniami z 50 państw świata 

Nowoczesny Kampus
(ponad 70 hektarów powierzchni)

Doskonałe warunki dydaktyczne
(możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych – Program MOSTAR,
1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych,
300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka,
Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia,
kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju)

4 000 miejsc w 14 doskonale wyposażonych domach studenckich
(Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich) 

Nowoczesne obiekty sportowe
(kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii)