Dla mediów

Kanclerz

Kanclerz
dr inż. Władysław W. Skarżyński

Kanclerz 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno–Rolniczego (obecnie Wydziału Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1987 r. otrzymał tytuł doktora nauk rolniczych z zakresu ekonomiki rolnictwa. Do roku 1993 adiunkt, czynny nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W roku 1991 przeszedł do pracy w administracji centralnej SGGW.
W wyniku konkursu w 1992 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Administracyjnego.Obecnie pełni funkcję Kanclerza SGGW. Jest członkiem wielu Komisji Senackich i Rektorskich SGGW.

Autor wielu prac naukowych, artykułów i opracowań z zakresu ekonomiki rolnictwa. Wielokrotnie wyjeżdżał na krótkoterminowe staże zagraniczne, m.in. do: USA, Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Niemiec, Rosji, Czech.

Aktywnie działa społecznie poza Uczelnią. W roku 2002 wygrał plebiscyt czytelników lokalnej gazety „Pasmo” na najpopularniejszego mieszkańca Ursynowa – „Pasmistera”.

Za działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal „Pro Memoria”,
Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, Odznakę „Za Zasługi dla SGGW”.