27 lutego 2018, 11:22

Naukowcy SGGW w czołówce beneficjentów programu MINIATURA 1

22 młodych naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zdobyło granty w programie MINIATURA przyznawane przez NCN. Tym samym SGGW znalazła się w czołówce nagrodzonych uczelni.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nigdy wcześniej nie były beneficjentami systemu grantowego NCN. Otrzymane finansowanie musi być przeznaczone na na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych: badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, konsultacje naukowe.

W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców na łączną kwotę prawie 30 mln zł. SGGW z 22 zakwalifikowanymi wnioskami na łączną kwotę 0,963 mln zł uplasowała się na 7. miejscu wśród dofinansowanych jednostek.

Nagrodzeni naukowcy związani z naszą uczelnią to:

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie MINIATURA można sprawdzić na stronie Narodowego Centrum Nauki.

      OBRAZY