01 września 2016, 15:28

Wręczenie nominacji władzom uczelni oraz wydziałów

Rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani otrzymali nominacje do pełnienia swoich funkcji na kadencję 2016/2017 - 2019/2020. W Sali Kominkowej Pałacu Rektorskiego 1 września 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia nominacji władzom uczelni oraz wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nominacje wręczyła prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt  przewodnicząca Komisji Wyborczej SGGW.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski podziękował członkom uczelnianej oraz wydziałowych Komisji Wyborczych za sprawne, w duchu poszanowania prawa przeprowadzenie wyborów nowych władz uczelni oraz wydziałów. Profesor Bielawski gratulując rektorom, dziekanom i prodziekanom uzyskania powiedział miedzy innymi: "Gratuluje Państwu zwycięstwa w wyborach. Jednocześnie pragnę podkreślić, że przed nami okres wytężonej pracy dla dobra uczelni i poszczególnych wydziałów. Studenci i pracownicy SGGW obdarzyli nas ogromnym zaufaniem. Musimy zrobić wszystko, aby wypełnić zobowiązania, których się podjęliśmy."

Władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Kadencja  2016/2017 - 2019/2020 <<pobierz plik PDF>>

PLIKI