10 marca 2015, 13:17

Wystartował projekt "ABC zdrowego żywienia"

Celem programu jest podniesienie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji wyeliminowanie popełnianych błędów żywieniowych, a także kształtowanie racjonalnych wyborów żywieniowych wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat oraz wśród osób w wieku 65+, zwłaszcza będących w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Program "ABC zdrowego żywienia" został opracowany w odpowiedzi na zwiększone występowanie chorób dietozależnych i ogólną niską świadomość żywieniową obserwowaną wśród Polaków. Problemy te szczególnie dotykają dzieci oraz osób starszych. Potencjał zapobiegania tym problemom istnieje w zmianie stylu życia, w tym diety i zwiększeniu aktywności fizycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga konsekwentnego prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych metod i środków oraz oceny zwyczajów żywieniowych. Dlatego też w ramach programu "ABC zdrowego żywienia" w 2015 roku w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Przasnyszu, Wrocławiu, Lublinie, Trójmieście i Olsztynie odbędzie się cykl zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób w wieku 65+. Zajęcia, prowadzone przez specjalistów z ośrodków akademickich, mających znaczące osiągnięcia w zakresie edukacji żywieniowej, przyczynią się do trwałej zmiany stylu życia uczestników programu, a w szczególności do zmiany nawyków żywieniowych.

Prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas konferencji otwierającej projekt mówił między innymi: "Zebraliśmy się tutaj, by wspólnie porozmawiać o przyszłości. Wszyscy rozumiemy, że współpraca z przedsiębiorstwami sektora gospodarczego jest ważna także dla Polskich uczelni. Między innymi dzięki takim działaniom, uczelnie mogą zaprezentować młodzieży interesującą ofertę edukacyjną. Ważne, że przy tej okazji następuje konsolidacja ośrodków badawczych. Ten projekt jest tego najlepszym przykładem. Dla naszej uczelni jest zaszczytem, że możemy współpracować z Carrefoure, ważną firmą na rynku żywnościowym."

Sophie Fourchy-Spiesser, z Fundacji Carrefoure podkreśliła, że " ...współpraca z takimi uczelniami jak SGGW, które potrafią tworzyć ciekawe i potrzebne społeczeństwu programy badawcze przyczyni się do poprawy zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych".

Herve Gomichon, Dyrektor Jakości i Rozwoju Trwałego Grupy Carrefoure mówił między innymi: "Projekt ma istotny wymiar dla zdrowia publicznego. Jest to temat nowoczesny i przyniesie pozytywne rozwiązania dla całej populacji ludzi w skali świata. Polska jest pierwszym krajem poza Francją, gdzie ten projekt jest uruchamiany."

Guillaume de Colonges, Prezes Carrefoure Polska w swoim przemówieniu podkreślił, że "Program jest dobrym przykładem współpracy między środowiskiem biznesowym i naukowym."

Konferencję rozpoczynającą program "ABC zdrowego żywienia" prowadziła prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, który jest liderem tego programu. Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka, Prodziekan ds. Studiów Zaocznych i Wieczorowych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji i jednocześnie Kierownik Projektu "ABC zdrowego żywienia", zaprezentowała zebranym gościom główne jego założenia.

Na realizację projektu Fundacja Carrefoure przeznaczyła grant w wysokości 135 874 EUR. 

W projekcie oprócz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Carrefoure partnerami są także: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Akademia Morska w Gdyni.

W spotkaniu inaugurującym projekt uczestniczyli eksperci z ośrodków naukowych, które są partnerami SGGW i Carrefoure w tym projekcie, pracownicy Carrefoure oraz pracownicy naukowi i studenci SGGW, a także przedstawiciele mediów na co dzień zajmujący się tą problematyką.  Władze naszej uczelni reprezentowali także: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Andrzej Lenart, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, prof. dr hab. Kazimierz Banasik, Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych oraz Sekretarz Rektora mgr Anna Żuchowska.