14 listopada 2014, 14:15

Konferencja Euroligi w SGGW

W Konferencjach wzięło udział ponad 200 studentów z 10 krajów oraz 100 przedstawicieli Uczelni Europejskich tj. rektorów, prorektorów,  dziekanów i profesorów z Uczelni niemieckich, duńskich, holenderskich, szwedzkich, austriackich i czeskich. EuroLeague for Life Sciences (ELLS) jest organizacją zrzeszającą wiodące uczelnie rolniczo-przyrodnicze w Europie. Do ELLS należą:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wageningen University, Holandia,
 • University of Natural Resources and Applied Life Sciences w Wiedniu, Austria,
 • Czech University of Life Sciences w Pradze, Czechy,
 • University of Hohenhaim, Niemcy,
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja,
 • University of Copenhagen, Dania,

oraz na świecie:

 • Cornell University, Ithaca, New York, USA,
 • China Agricultural University, Chiny,
 • Hebrew University of Jerusalem, Food and Environment, Jerozolima,
 • Lincoln University, Nowa Zelandia.

Uczelnie współpracują w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych i leśnych, nauk przyrodniczych, nauk o żywieniu i nauk o środowisku naturalnym. Celem ELLS jest przygotowanie i prowadzenie wspólnych programów badawczych i dydaktycznych, ułatwianie mobilności studentów i nauczycieli akademickich przez uproszczenie stosowanych procedur oraz zapewnienie wysokiej jakości nauczania. 

Czwartek i piątek (13 i 14 listopada) były dniami intensywnej pracy zarządu EuroLeague for Life Sciences oraz pracowników uczelni należących do ELLS. Podczas wielu sesji tematycznych dyskutowano między innymi nad metodami dostosowywania programów dydaktycznych oraz badawczych w taki sposób, aby ich efekty były przenoszone do działań praktycznych w europejskiej gospodarce. 

Oficjalne otwarcie konferencji odbyło się w  Auli Kryształowej SGGW. Gości powitał prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz profesor Lisa Sennerby Forsse, rektor Swedish University of Agricultural Sciences. Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli film prezentujący szeroką działalność dydaktyczną, naukową i społeczną SGGW. Na zakończenie wystąpił entuzjastycznie oklaskiwany przez gości Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI im. Zofii Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieczorem w Centrum Wodnym SGGW odbyła się uroczysta kolacja, podczas której wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna naszej uczelni wraz z solistką, sopranistką Joanną Nawrot.

W piątek i sobotę spotkali się studenci, którzy na początek wzięli udział w „grze miejskiej”, a następnie obejrzeli film pt. „Miasto 44”. Głównym celem ich pobytu była jednak konferencja naukowa z wiodącym tematem „Brave New Thinking, Brave New Sciences, Brave New World”. W konferencji uczestniczyło ponad 200 studentów uczelni ELLS, którzy wygłosili 126 referatów w trzech sesjach tematycznych, 60 referatów oraz 66 posterów. Spotkanie zakończyło wręczenie nagród, oddzielnie w kategorii prezentacji referatów, oddzielnie też posterów.

Zwycięzcami w kategorii referatów zostali:

I. Sustainable, green and smart development
I miejsce: Imke Harms, University of Copenhagen, Faculty of SCIENCE,
II miejsce: Franziska Häfner, Swedish University of Agricultural Sciences,
III miejsce: Ilona Grabowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

II. Bio-economy and innovation
I miejsce: Claudia Kolm, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna,  
II miejsce: Javier Lizasoain, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna,    
III miejsce Mateusz Hinzmann, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

III. Agribusiness for modern society
I miejsce: Paula Kiełbik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
II miejsce: Julian Kofler, University of Hohenheim,
III miejsce: Maria David, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

Wśród autorów posterów najlepsi okazali się:

I. Sustainable, green and smart development
I miejsce: Pride Anya Ebile, University of Hohenheim,
II miejsce: Moritz Moosmüller, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna   III miejsce: Fiona Gossmann, Swedish University of Agricultural Sciences,

II. Bio-economy and innovation
I miejsce: Antti Seitsonen, University of Copenhagen, Faculty of SCIENCE,
II miejsce:    Sage Sluter, Czech University of Life Sciences in Prague,
III miejsce:  Monika Woźny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

III. Agribusiness for modern society
I miejsce: Martina Falagiarda, University of Copenhagen, Faculty of SCIENCE,
II miejsce: Ewa Kacprzyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
III miejsce: Żaneta Dzięgelewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja studencka cieszyła się wielkim zainteresowaniem studentów i ich opiekunów, czego dowodem były ożywione dyskusje w trakcie, jak i po zakończeniu konferencji. Większość uczestników obiecywała, że spotka się na następnej konferencji ELLS, która odbędzie się w roku 2015 w Czech University of Life Sciences in Prague.