23 października 2014, 12:06

W SGGW o wsparciu i ochronie rolnictwa rodzinnego

Rok 2014 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. Podkreślono tym samym ogromną rolę gospodarstw rodzinnych w wyżywieniu ludności, funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego oraz ochronie zasobów naturalnych i bioróżnorodności na świecie. W strukturze polskiego rolnictwa gospodarstwa rodzinne mają bezsprzecznie kluczowe znaczenie. Stanowią one najliczniejszą grupę gospodarstw rolnych w naszym kraju, a ich kondycja przekłada się na konkurencyjność całego sektora agrobiznesu.

Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa rodzinnego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że połączenie perspektywy prawnej i ekonomicznej pozwoli na wypracowanie kompleksowych rekomendacji dla podmiotów odpowiedzialnych za kształt polityki rolnej w naszym kraju w zakresie wsparcia i ochrony gospodarstw rodzinnych.

Prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, witając gości podkreślił, że zorganizowanie tak ważnej debaty na temat gospodarstw rodzinnych w SGGW, która zapewne przyczyni się do wypracowania konkretnych zaleceń praktycznych, jest dowodem na to, że naukowe osiągnięcia pracowników naszej uczelni są wdrażane do gospodarki. "To właśnie możliwość przenoszenia naukowych koncepcji do praktyki jest jednym z głównych zadań uczelni" - podkreślił profesor Szymański.

W konferencji uczestniczył także minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki, który w swoim wystąpieniu poprosił naukowców biorących udział w debacio o wypracowanie zaleceń prawnych i ekonomicznych dla gospodarstw rodzinnych, które można będzie za pośrednictwem Ośrodków Doradztwa Rolniczego przekazać bezpośrednio rolnikom.

Także Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa podkreślił, że takie zalecenia praktyczne będą ważną wskazówką podczas uchwalania przepisów prawnych przez Sejm RP.

Konferencję swoją obecnością zaszczyciło wielu gości z krajowych i zagranicznych placówek naukowych oraz instytucji i agend rządowych. Władze uczelni reprezentowali także: prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prorektor ds. rozwoju, prof.. dr hab. Jan Niemiec, prorektor ds. nauki, prof dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor ds. dydaktyki oraz kanclerz dr inż. Władysław Skarżyński. W konferencji wzięło udział wielu studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych, na czele z dziekanem prof. dr. hab. Jarosławem Gołebiewskim oraz prof. dr. hab. Marianem Podstawką, kierownikiem Zakładu Prawa i Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych. który był głównym organizatorem konferencji.

Szczegółowy program konferencji <<tutaj>>

Patronatem honorowym wydarzenie to objął Prezydent RP Bronisław Komorowski

PLIKI