02 listopada 2011, 10:44

Wystawa obrazów w Muzeum SGGW

Do najciekawszych kolekcji malarstwa Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego należy malarstwo, prezentujące bogatą tematykę, między innymi historyczną, religijną, portret i architekturę. Szczególnie bogato prezentowane jest malarstwo pejzażowe ze scenami rodzajowymi. Niezwykle ciekawie prezentują się zwłaszcza prace przedstawiające wtopione w pejzaż chaty, zagrody, sady, pola, zazwyczaj w pełni lata, w słońcu, także zwierzęta gospodarskie i sceny pasterskie. Piękne, nastrojowe sceny z życia wsi i małych miasteczek to powtarzające się tematy w pracach T. Axentowicza, S. Czajkowskiego, W. Wodzinowskiego, S. Praussa, S. Bieszczada, K. Popiela, A. Setkowicza, A. Neumana.

Odmienny tematycznie zespół stanowią obrazy ze scenami rodzajowymi, w których przedstawiona jest wieś odświętna, radosna, w promieniach słońca. Swoje zainteresowania tym tematem, przenieśli na płótno między innymi W. Tetmajer, J. Rapacki, A. Piotrowski, J. Kossak.

W otwarciu wystawy uczestniczył także prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor SGGW ds. Nauki, dr Janusz Gmitruk, Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dziekani, pracownicy i studenci naszej uczelni oraz artyści malarze współpracujący z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Podczas uroczystości otwarcia wernisażu wystąpił zespół The Warsaw Dixielanders.

 

      OBRAZY