Kanclerz
dr inż. Władysław W. Skarżyński

Kanclerz 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno–Rolniczego (obecnie Wydziału Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1987 r. otrzymał tytuł doktora nauk rolniczych z zakresu ekonomiki rolnictwa. Do roku 1993 adiunkt, czynny nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W roku 1991 przeszedł do pracy w administracji centralnej SGGW.
W wyniku konkursu w 1992 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Administracyjnego.Obecnie pełni funkcję Kanclerza SGGW. Jest członkiem wielu Komisji Senackich i Rektorskich SGGW.

Autor wielu prac naukowych, artykułów i opracowań z zakresu ekonomiki rolnictwa. Wielokrotnie wyjeżdżał na krótkoterminowe staże zagraniczne, m.in. do: USA, Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Niemiec, Rosji, Czech.

Aktywnie działa społecznie poza Uczelnią. W roku 2002 wygrał plebiscyt czytelników lokalnej gazety „Pasmo” na najpopularniejszego mieszkańca Ursynowa – „Pasmistera”.

Za działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal „Pro Memoria”,
Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, Odznakę „Za Zasługi dla SGGW”.

      OBRAZY